Międzynarodowy Dzień Solidarności 20 grudnia 2012

Z okazji obchodzonego 20 grudnia Międzynarodowego Dnia Solidarności, ATD Polska publikuje małą broszurę pod tytułem: „Dialog społeczny przeciwko skrajnemu ubóstwu – Notes z podróży”.

Broszura jest krótkim raportem z wizyty studyjnej do Francji w czerwcu 2012. Uczestnikami byli eksperci zaangażowani w ten wyjazd, którzy zmagali się z doświadczeniem skrajnego ubóstwa. Polska grupa odkryła cztery sposoby, by tworzyć „Dialog społeczny przeciwko skrajnemu ubóstwu” na lokalnym, narodowym czy międzynarodowym poziomie, w miejscu pracy, czy na forum publicznym.

Po tej wizycie uczestnicy wyjaśnili własnymi słowami, co było dla nich najbardziej interesujące. Broszura jest raportem z tej ewaluacji.

Ta mała broszura jest drugą z kilku publikacji, które Ruch ATD przygotował, chcąc promować partycypaję społeczną podczas 2013 roku, Europejskiego Roku Obywateli.

Dla osób zainteresowanych podejściem ATD do kwestii obywatelskości, która obejmuje także najuboższych, jest także dostępny raport: ,,Wszyscy obywatele za Europą aktywnie przeciwdziałającą ubóstwu” (Październik 2012) lub jego czterostronicowe streszczenie.

Międzynarodowy Dzień Solidarności

Na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006), dnia 22 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją nr 60/209 zadecydowało, że dzień 20 grudnia będzie obchodzony co roku jako Międzynarodowy Dzień Solidarności.

Dnia 10 listopada 2006 roku Lech Wałęsa, jako jeden z jej inicjatorów, przypomniał walkę, która toczyła się w Polsce dwadzieścia lat wcześniej. Wówczas nikt w świecie nie wierzył w jej powodzenie. Tymczasem Solidarność zmieniła Europę, przyniosła narodom wolność i możliwość rozwoju. Wałęsa podkreślił jednocześnie, że obecnie, w obliczu wyzwań przed jakimi stoi świat, potrzebne są podobne inicjatywy zmierzające do budowania globalnej solidarności. Zmiany na lepsze są zawsze możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

Secretary-General’s Message for 2012 International Human Solidarity Day

This year’s observance of International Human Solidarity Day comes during a period of dramatic transition. People across the world are demanding greater political freedom, accountability and equality. Global interdependence is deepening along economic, social, and environmental dimensions. In light of these realities, how can we best shape solutions for a more secure, sustainable and prosperous future?

Solidarity is crucial to solving problems in our interconnected world. We witnessed an important act of solidarity at this year’s United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20). Governments, civil society and private sector leaders came together and agreed to promote an economically, socially and environmentally sustainable future.

We can reach our shared goals if people are able to participate in the formulation and implementation of plans, policies and programmes to shape our common future. Commitments without empowerment are words without meaning.

Despite progress in achieving the Millennium Development Goals, we must intensify our efforts before the target date of 2015. We are also laying the groundwork for the post-2015 agenda. The process aims to be participatory, seeking the views of development experts and ordinary citizens around the world. On International Human Solidarity Day I call on all citizens of the world to help us advance solidarity as a global family – and reach our shared goals.

Ban Ki-moon

Komunikat ATD 20 grudnia 2012

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *