Proszę, nie pomagaj mi… Służby społeczne wobec nakazu świadczenia pomocy

Szkolenie po projektu “Innov 2010”: Optymalizacja działań w sytuacji pomocy narzuconej

„Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy ?”

Pracownicy socjalni bardzo często spotykają się z klientami, którzy przychodzą do ich instytucji skierowani po pomoc ze strony sędziego, kuratora, nauczyciela lub innej instytucji posiadającej nad klientem władzę. Dodatkowo, sytuacja społeczno-ekonomiczna klienta powoduje, iż często nie ma on wyboru.

W rezultacie klient udaje się po pomoc, choć wcale jej nie chce. Kontekst ten sprawia, że pracownik socjalny i klient znajdują się w sytuacji pomocy narzuconej : pracownik socjalny nie może nie pomóc, klient nie może odmówić pomocy, nie może również pokazać, że jej nie chce. Oboje czują się jak w potrzasku. Nawet, jeśli często nie można zrezygnować z przymusu, bo jest on częścią sytemu instytucjonalnego, można sprawić, aby w tym kontekście pomoc stała się pracą, a nawet współpracą. Jest to możliwe, gdy klient i pracownik socjalny mają ten sam cel : dążą ku zmianie, ku polepszeniu sytuacji klienta.

Zatem, celem szkolenia jest przedstawienie alternatywnej metody pracy w sytuacji pomocy narzuconej. Na bazie przykładów sytuacji pomocowych, którymi uczestniczki/uczestnicy będą chcieli się podzielić i przy użyciu techniki dramy, szkolenie będzie próbą znalezienia odpowiedzi na następujące pytania :

- Co sprawia, że pracownik socjalny i klient znaleźli się w sytuacji pomocy narzuconej ?
- Jaką postawą przyjąć w stosunku do klienta, jak się komunikować, aby współpraca stała się możliwa ?
- W jaki sposób zaangażowanie w pomoc kilku niezależnych instytucji wpływa na wzmocnienie „sytuacji potrzasku klienta” ?
- Jak pracownik socjalny może regulować te współpracę aby zmniejszyć negatywne efekty „sytuacji potrzasku” ?
- Jak rozróżnić pomoc kontrolującą od usamodzielniającej i jak dążyć do tej drugiej ?
- Do jakiej zmiany pomoc pracownika powinna doprowadzić, w jaki sposób formułować i osiągać wspólny cel ?

Planowany cykl szkoleń i superwizji/wsparcia indywidualnego będzie adresowany do pracowników tych instytucji pomocowych, którzy są zainteresowani wdrożeniem metody i analizą własnej praktyki w perspektywie systemowej. W ramach cyklu do końca I kwartału 2012 r. zostanie przygotowana publikacja dr A.Rurki, G.Hardy, C.Defays pt. „Proszę, nie pomagaj mi… Służby społeczne wobec nakazu świadczenia pomocy”.

Informacje szczegółowe dotyczące szkoleń zostaną podane po otwierającym cykl szkoleniu Optymalizacja działań wspierających w sytuacji pomocy narzuconej : „Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy (18-19 stycznia 2012 r.).

Więcej

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *