Trzecie spotkanie Innowacje 2010 w Niemczech

Trzecie spotkanie europejskie “Innowacje 2010”

11 – 17 października 2010 – Schwedt – Berlin

Innowacje społeczno – wychowawcze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce: beneficjenci, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań na drodze dialogu.

Z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Eurocef (Francja), Haus Neudorf (Niemcy), Ruch ATD Czwarty Świat Polska, i Globul’In AMO (Belgia) organizują trzecie europejskie spotkanie pracowników socjalnych, beneficjentów pomocy społecznej, studentów i wolontariuszy. o spotkanie będzie poświęcone poszukiwaniu innowacyjnych praktyk mających na celu walkę z wykluczeniem społecznym.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *