,,Wszyscy obywatele za Europą aktywnie przeciwdziałającą ubóstwu” – raport

XII Europejski Uniwersytet Obywatelski Czwartego Świata został zorganizowany przez Międzynarodowy Ruch ATD i Komitet Ekonomiczno-Społeczny 5 marca 2012 w Brukseli. Spotkanie odbyło się w kontekście poważnego kryzysu dotykającego Europę. Działania podjęte w ramach walki z kryzysem i ubóstwem mają charakter zachowawczy i często pogłębiają nierówności w dostępie do przysługujących obywatelom praw.

Presse-papiers-1-37

Presse

Osoby będące w najtrudniejszej sytuacji są coraz bardziej spychane na margines, piętnowane i kontrolowane. Poprzez wybór tematu przewodniego tegorocznego Uniwersytetu Obywatelskiego ,,Wszyscy obywatele za Europą aktywnie przeciwdziałającą ubóstwu”ATD Czwarty Świat chciał ukazać wartości leżące u podstaw Unii Europejskiej, takie jak godność, wolność, równość, solidarność oraz poszanowanie praw człowieka.

Wśród 180 uczestników były osoby, które przyjechały z daleka, zostawiły rodzinę i trudną codzienność i odważyły się podzielić swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Niektórzy wzięli specjalnie na tę okazję dzień wolny lub zdecydowali się tam być mimo licznych obowiązków zawodowych.

W spotkaniu wzięły udział delegacje z 10 krajów: Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Spotkanie zgromadziło członków ATD Czwarty Świat i innych stowarzyszeń, którzy już od wielu miesięcy pracowali nad tematem obywatelskości w ramach regionalnych uniwersytetów obywatelskich lub forów obywatelskich. Podczas obrad poruszono 3 tematy, które były owocem przygotowań:

• Być obywatelem: żyć razem pomimo dzielących nas różnic.

• Być obywatelem: powszechny dostęp do praw podstawowych.

• Być obywatelem: uczestnictwo w życiu publicznym i reprezentowanie osób żyjących w ubóstwie.

Podczas całodniowej pracy, w trakcie porannej sesji plenarnej oraz popołudniowych warsztatów, omawiano trudności, jakie napotykają osoby doświadczające ubóstwa w realizowaniu się jako obywatele w swoim kraju. Wskazano na wiele przykładów działań prowadzonych przez obywateli doświadczających ubóstwa i obywateli, którzy się z nimi solidaryzują oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obywatelskości dla wszystkich.

Uczestnicy opracowali propozycje tego, co można zrobić, aby każda osoba była uznana za obywatela i mogła aktywnie włączyć się w walkę z ubóstwem, jako że Unia Europejska powinna opierać się na zaangażowaniu każdego obywatela.

Raport ,,Wszyscy obywatele za Europą aktywnie przeciwdziałającą ubóstwu”

Czterostronicowe streszczenie raportu

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *