Seminarium: Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice – Warszawa 23-24 listopada 2009

Z okazji 60. urodzin Rady Europy oraz UE Europejskiego Roku Innowacji i Kreatywności, organizacje pozarządowe z Polski (ATD Czwarty Świat Polska), Francji (Eurocef), Niemiec (Haus Neudorf) organizują europejskie seminarium:

Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice: Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Polsce, Niemczech, Belgii i Francji.

Jak osiągnąć sukces w pracy społeczno-wychowawczej, w duchu godności, sprawiedliwości i pokoju w naszym społeczeństwie? Jak zachęcić do innowacji w tej dziedzinie, które byłyby rzeczywistym wsparciem dla rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem?

W Ośrodku Szkoleniowym w Białobrzegach koło Warszawy należącym do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, który jest partnerem projektu, ponad 150 osób, pracowników socjalnych, wolontariuszy, studentów pracy socjalnej, pedagogów, beneficjentów, pracowników naukowych, kierowników placówek z tych czterech krajów będzie dyskutować na temat innowacyjnych praktyk w walce z wykluczeniem.

Po dwóch dniach konferencji odbędą się wizyty studyjne w ponad 20-stu warszawskich instytucjach.

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *