Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt “Karawana ATD 2009-2010”

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt międzypokoleniowy zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych w celu mobilizacji Europy w roku 2010 (Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i jej państw czło ...

-

Karawana ATD 2008 “Ona ma 60 lat, ja 20… no i co? Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’

Karawana ATD 2008 Międzynarodowy projekt dla młodzieży ,,Ona ma 60 lat, ja 20... no i co ? Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’ W 2008 Karawana ATD (Karawana ATD to nazwa projektów ATD Czwarty Świat skierowanych do młodych) zaprosiła młodych ludzi do zabrania głosu na temat praw człowieka, ubóstwa i wykluczenia w ramach sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji P ...