Z okazji Dnia Europy – Trzecie Spotkanie Pokolenie 2010

  W dniach 6 - 9 maja odbędzie się trzecie spotkanie projektu Pokolenie 2010. Ruch ATD chciałby mocno zaangażować w 2010 roku pokolenie między 17 a 30 rokiem życia. Szczególnie zależy nam na młodych, którzy mają mniejsze szanse rozwoju, a którzy także powinni mieć możliwość współtworzenia tej dynamiki. Źródłem spotkania jest idea walki z wykluczeniem społecznym, a ponieważ to zjawi ...

Spotkanie w ramach projektu Pokolenie 2010 w Kielcach

Spotkanie w ramach projektu Pokolenie 2010 odbędzie się 24 kwietnia o godz. 12:00 w klubie młodzieżowym "Wolna Strefa" przy ul. Karczókowskiej 36 w Kielcach. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają 17 lat i więcej na spotkanie, w którym będziemy mówić o roku poświęconym walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mamy na celu stworzenie grupy reprezentantów z Kielc, którzy będą brali wspóln ...

-

Drugie spotkanie w ramach projektu Pokolenie 2010

Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Rok ma być impulsem . Zaangażowanie młodych jest priorytetem!   6-7 Marca 2010 odbędzie się drugie spotkanie projektu Pokolenie 2010 w Polsce. Zapraszamy od 11.30 do Warszawy (Saska Kępa, ul. Walecznych 4). Spotkanie zakończymy około 15 w niedzielę.   ATD chce dotrzeć do każdego, ale przede wszys ...

Rozpoczęliśmy przygotowania do projektu “Pokolenie 2010”

Rozpoczęliśmy przygotowania do projektu "Pokolenie 2010". W sobotę i niedzielę 5 i 6 grudnia zebraliśmy grupę złożoną z ok. 20 młodych ludzi z Warszawy, Kielc, Krakowa, Pyzdr i Wyszkowa (Monar) i kilku osób z Francji. Wspólnie zastanawialiśmy się, co znaczy dla młodych ludzi wykluczenie społeczne.     Zorganizowaliśmy również na Starówce happening z 3 warsztatami poświęco ...

-

Pierwsze spotkanie projektu Pokolenie 2010

Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Rok ma być impulsem. Zaangażowanie młodych jest priorytetem! ATD chce dotrzeć do każdego, ale przede wszystkim chce dać szansę wypowiedzenia się tym, którzy nigdy takiej możliwości nie mieli oraz którzy są najbardziej wyizolowani ze społeczeństwa. Jak można by mówić o wykluczeniu bez udziału ludzi, którzy z tego p ...

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt “Karawana ATD 2009-2010”

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt międzypokoleniowy zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych w celu mobilizacji Europy w roku 2010 (Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i jej państw czło ...

-

Karawana ATD 2008 “Ona ma 60 lat, ja 20… no i co? Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’

Karawana ATD 2008 Międzynarodowy projekt dla młodzieży ,,Ona ma 60 lat, ja 20... no i co ? Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’ W 2008 Karawana ATD (Karawana ATD to nazwa projektów ATD Czwarty Świat skierowanych do młodych) zaprosiła młodych ludzi do zabrania głosu na temat praw człowieka, ubóstwa i wykluczenia w ramach sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji P ...