-

Pierwsze spotkanie projektu Pokolenie 2010

Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Rok ma być impulsem. Zaangażowanie młodych jest priorytetem! ATD chce dotrzeć do każdego, ale przede wszystkim chce dać szansę wypowiedzenia się tym, którzy nigdy takiej możliwości nie mieli oraz którzy są najbardziej wyizolowani ze społeczeństwa. Jak można by mówić o wykluczeniu bez udziału ludzi, którzy z tego p ...

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt “Karawana ATD 2009-2010”

Bądźmy tym pokoleniem, które położy kres nędzy w Europie i na całym świecie! Projekt międzypokoleniowy zaangażowania obywatelskiego młodych Polaków, w tym młodych ze środowisk defaworyzowanych w celu mobilizacji Europy w roku 2010 (Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej i jej państw czło ...

-

Karawana ATD 2008 “Ona ma 60 lat, ja 20… no i co? Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’

Karawana ATD 2008 Międzynarodowy projekt dla młodzieży ,,Ona ma 60 lat, ja 20... no i co ? Podyskutujmy o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’’ W 2008 Karawana ATD (Karawana ATD to nazwa projektów ATD Czwarty Świat skierowanych do młodych) zaprosiła młodych ludzi do zabrania głosu na temat praw człowieka, ubóstwa i wykluczenia w ramach sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji P ...