00000

Geneviève de Gaulle Anthonioz, życie w walce o godność

Dawna uczestniczka Ruchu Oporu i więzień obozu koncentracyjnego, ta, która przewodniczyła Ruchowi ATD Czwarty Świat przez 34 lata jest jedną z czterech osób wchodzących do Panteonu 27 maja. Zwrot ku kobiecie wyjątkowej, dla której nie istniało « niemożliwe ». «Ja, bohaterka ? Z pewnością nie. Bohaterzy i bohaterki są ludźmi wyjątkowymi, ja należę do tych, których się nazywa ludźmi ...

Ubóstwo osób pracujących w Polsce

Ubóstwo osób pracujących w Polsce to poważny problem. Polska jest wśród tych krajów UE, w których są najwyższe wskaźniki udziału pracujących zarabiających mniej niż próg niskiej płacy (23%), ubogich jest ponad 50% wśród tych pracujących, których gospodarstwa domowe są mało zasobne w pracę (liczba miesięcy przepracowanych w roku) i mają dzieci na utrzymaniu. Odsetek ubogich pracujących przez cały r ...

janet1

Janet Nelson, obywatelka świata, wiceprezes międzynarodowego ATD Czwarty Świat

Janet Nelson jest członkiem zarządu międzynarodowego ATD Czwarty Świat od 2006 roku, a od stycznia tego roku (2015) jest wiceprezesem. Jako reprezentantka ATD w ONZ w Genewie, kontynuuje promowanie Wytycznych w sprawie Skrajnego Ubóstwa i Praw Człowieka (przyjętych w 2012) jako realne narzędzie w dążeniu do uznania praw człowieka dla wszystkich. Urodzona w USA, przez długi czas mieszkanka Szwajca ...

Świadectwo Artura

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy naszego przyjaciela, Artura Dmocha. Artur był osobą bardzo silnie związaną zRuchem ATD w Polsce od wielu lat. Wniósł w życie Ruchu wiele żywiołowości, nadawał rytm niektórym działaniom. Pamiętamy go jak stanowczo nalegał na spotkania z najwyższymi urzędnikami, aby konfrontować ich z żywym doświadczeniem osób ubogich, aby pokazać, że ubodzy nie są winni swojej sytuacji ...

je suis charlie

Je suis Charlie

Światem wstrząsnęły wydarzenia z Paryża, gdzie w środowym ataku na redakcję tygodnika satyrycznego "Charlie Hebdo" zginęło 12 osób. W całej Francji ludzie wychodzą na ulicę, aby demonstrować w akcie solidarności z ofiarami ataku. Widzimy, że ten barbarzyński akt wzbudził wielkie oburzenie. Nasz Ruch, jak wiele innych, broni wartości tolerancji, godności i szacunku. Pogwałcenie tych wartości budzi ...

Refugees are welcome?

Refugees are welcome? Dla osób przyjeżdżających do Polski ubiegających się o status uchodźcy państwo polskie ma obowiązek zapewnienia im schronienie w trakcie rozpatrywania ich sprawy. Takie osoby zamieszkują zwykle w specjalnych ośrodkach dla cudzoziemców – są to ośrodki otwarte lub strzeżone, mają swoją specyfikę. Ten, który mieści się na warszawskim Targówku, w którym Ruch ATD prowadzi zajęcia ...

Raport RPO na temat zagrożeń dla przestrzegania praw człowieka w Polsce

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował ranking problemów, które stanowią największe zagrożenie z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. Wskazał też listę spraw, w których odnotowano wyraźny postęp bądź zapowiedziano pozytywne zmiany. Według Ireny Lipowicz największym problemem z punktu widzenia praw czł ...