Profesor Elżbieta Tarkowska we wspomnieniach wolontariuszy

Można powiedzieć, że to osoby najuboższe uświadamiają nam, jak ważna jest rola badaczy uniwersyteckich. Chodzi o przywrócenie należnego miejsca wiedzy ubogich, wsparcie oraz rozwój nowego podejścia do wiedzy na temat ubóstwa, a wreszcie współpracę między badaczami oraz osobami doświadczającymi ubóstwa – te słowa ojca Józefa Wrzesińskiego pochodzą z artykułu „Wiedza prowadząca do działania”, który ...

DSC_0139

Wspomnienie o profesor Elżbiecie Tarkowskiej

Elżbieta Tarkowska (1944–2016) Była jedną z nas, z rodziny ATD Profesor Elżbietę Tarkowską znałem najpierw ze słyszenia i z lektury, jako wybitną badaczkę z dziedziny socjologii i autorkę wielu niezwykle kompetentnych publikacji na temat biedy i wykluczenia społecznego. Jej teksty pojawiały się w czasopismach naukowych, ale też na łamach miesięcznika „Więź”, w którym pracuję od lat. Po raz pier ...

Cykl Warsztatów „Wrzesiński” – kolejne spotkanie: 19 maja 2015

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Warsztaty Wrzesiński", które odbędzie się we wtorek 19 maja 2015 o godzinie 17:00 w biurze ATD (ul. Grenadierów 34). W pierwszej części spotkania spodziewamy się relacji pani Anny Bieńkuńskiej z najnowszych badań prowadzonych dla GUS. Drugą część poświęcimy aktualnej sytuacji w kraju w odniesieniu do myśli Wrzesińskiego oraz nadchodzącym wydar ...

Cykl Warsztatów „Wrzesiński” – kolejne spotkanie: 10 marca 2015

Najbliższe warsztaty "Wrzesiński" odbędą się we wtorek 10 marca o godzinie 17:00.  w biurze ATD  ul. Grenadierów 34.  Na warsztatach będziemy kontynuować dyskusję o sytuacji dzieci ze środowisk defaworyzowanych w szkole.  Przedstawimy niektóre działania Ruchu ATD w tej kwestii: współpracę przy projekcie francuskiej Rady Ekonomicznej, Społecznej i Środowiskowej - "Sukces w szkole dla ka ...

Styczniowe “Warszaty Wrzesiński”

Rozpoczynamy tegoroczny cykl spotkań dyskusyjnych - 20 stycznia o godzinie 17:00 w siedzibie Collegium Civitas (12 piętro, sala 12 37) w Pałacu Kultury i Nauki (główne wejście). Na najbliższych warsztatach  przyjrzymy się problematyce  kształcenia i edukacji w warunkach ubóstwa (poverty and learning). Porozmawiamy o tym, jak wspierać dzieci z rodzin, które nie mogą zapewnić im odpowiednich war ...

Cykl Warsztatów „Wrzesiński” – kolejne spotkanie: 21 października 2014

Tym razem spotkanie będzie poświęcone - poza tematami, które zostaną zgłoszone tego dnia do przedyskutowania – zagadnieniu „Nowe formy miejskiej aktywności a wykluczenie społeczne”. Pani Profesor Elżbieta Tarkowska wprowadzi uczestników w to interesujące zagadnienie. Omówi to, czy w nowych miejskich ruchach społecznych i w nowych formach uczestnictwa w kulturze jest miejsce na problemy społeczne, ...

Cykl Warsztatów „Wrzesiński” – kolejne spotkanie: 20 maja 2014

Kolejne spotkanie Warsztatów "Wrzesiński": wtorek 20 maja o godzinie 17:00 w redakcji "Więzi" (ul. Trębacka 3). Na spotkaniu zostanie poruszona sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych, która była ostatnio bardzo szeroko dyskutowana w mediach. Do tematu wprowadzi nas Rafał Bakalarczyk. Porozmawiamy również o współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi. Ministerstwo Pracy i ...

Cykl Warsztatów „Wrzesiński” – kolejne spotkanie: 18 marca 2014

Kolejne spotkanie: wtorek 18 marca 2014 - od godz. 17.00 do 19.00 w lokalu redakcji Więzi, w Warszawie, ul. Trębacka 3 (wejście od strony placu Piłsudskiego). Tym razem spotkanie będzie poświęcone kwestii mieszkalnictwa. Porozmawiamy zarówno o polityce mieszkaniowej w naszym mieście, jak i o tym, co dla o. Józefa Wrzesińskiego znaczyło "mieć dom". Zapraszamy do zapoznania się z raportem o sy ...