„Z tej iskierki zapala się ogień”: spotkanie Projektu “Nasze Głosy” 14-15 stycznia

W weekend 14-15 stycznia, uczestnicy projektu "Nasze Głosy" spotkali się ponownie, żeby szukać sposobów poprawy relacji pomiędzy przedstawicielami instytucji a ich klientami.W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Metodą pracy była ponownie metoda krzyżowania wiedzy, z podziałem na trzy grupy wiedzy: wiedza płynąca z doświadczenia ubóstwa (grupa „obywateli”), wiedza praktyków, którzy udzielają pomocy o ...

Ze spotkania wynoszę szansę na lepsze życie”: relacja ze spotkania „Nasze Głosy” 26.11-27.11

W dniach 26-27 listopada  na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Nasze Głosy”. Rozpoczęła się II faza projektu „Nasze Głosy”, której celem jest  szukanie sposobów poprawy sytuacji przeanalizowanych w I etapie. Problemy omawiane w I etapie dotyczą relacji pomiędzy osobami pomagającymi a potrzebującymi w kontekście pomocy społecznej oraz wpływu ...

Międzynarodowe spotkanie w cyklu „Nasze Głosy”

W dniach 26-27 listopada na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach  cyklu „Nasze głosy”. Jest to pierwsze spotkanie II etapu projekt, w którym uczestnicy będą zastanawiać się nad rozwiązaniami problemu sformułowanego i przeanalizowanego w I etapie czyli jak ułatwić podmiotowy dialog pomiędzy osobami pomagającymi oraz osobami potrzebującymi. Międ ...

DSCF4114

Każdy człowiek jest czymś więcej niż „problemem”: konkluzje z I etapu cyklu “Nasze głosy”

W ramach cyklu "Nasze głosy", odbyły się dwa ostatnie spotkania podsumowujące poprzednie zebrania – jedno 11 czerwca a drugie 24 września. Na obu spotkaniach uczestnicy opracowywali wspólnie raport, który zawiera wszystkie najważniejsze wnioski ze wszystkich spotkań. Na tym kończy się I etap projektu "Nasze głosy".   Spotkanie 11 czerwca W pierwszym z omawianych spotkań  wzięło udział 12 ...

Majowe spotkanie projektu Nasze Głosy

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania w ramach projektu "Nasze Głosy"  w ramach którego uczestnicy analizowali autentyczną sytuację dotyczącą osób potrzebujących wsparcia z instytucją pomocy społecznej oraz różne punkty widzenia na tę sytuację. 21 Maja 2016 r. odbyło się po raz kolejny spotkanie z cyklu „Nasze Głosy”. Jak w poprzednich spotkaniach, uczestnicy pracowali najpierw w g ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Nasze głosy”: Żaden człowiek nie powinien tracić świadomości swojej godności i wtedy dialog jest możliwy.

23 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Our Voices” - „Nasze głosy” finansowanego przez Komisję Europejską. Tak jak poprzednio, uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy robocze, a metodą pracy było ponownie krzyżowanie wiedzy. Pierwsza grupa składała się z osób z różnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi. Pozostałe dwie grupy to grupa naukowców oraz grupa „pomagaczy” ...

Print

Drugie spotkanie w ramach projektu “Nasze głosy” / Our Voices

19 marca 2016 w biurze ATD Czwarty Świat w Warszawie odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu „Nasze głosy / Our voices”, finansowanego przez Komisję Europejską. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, które pogrupowano ze względu na różny rodzaj wiedzy, jaki posiadają. Byli tzw. eksperci życia – osoby doświadczające różnych trudności życiowych, przedstawiciele świata akademickiego zajmujący się ...

Print

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Our Voices – 20 lutego 2016

Pierwsze spotkanie w ramach projektu Our Voices odbyło się w sobotę 20.02.2016 w biurze ATD. W spotkaniu brały udział osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia społecznego zarówno z Kielc jak i z Warszawy. Z Kielc przyjechała delegacja złożona z czterech osób, natomiast mieszkańców Warszawy było pięcioro. Spotkanie prowadzili wolontariusze ATD. Na początku pracowano w dwóch grupach – kieleckiej ...