-

Czwarte europejskie spotkanie ,,Innowacje 2010” 13-17 luty 2011 – Bruksela

Czwarte europejskie spotkanie ,,Innowacje 2010” 13-17 luty 2011 - Bruksela W jaki sposób klienci pracy socjalnej, profesjonaliści i politycy współtworzą społeczną Europę ?   Społeczeństwo dla wszystkich? Sztuka innowacji - w ramach programu ,,Innowacje społeczno-wychowawcze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem - Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Niemczech, Belg ...

Innowacje 2010 – przykład dobrej praktyki programu Grundtvig

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Grundtvig i Leonardo da Vinci mają zaszczyt zaprosić Projekt Innowacje 2010 do wzięcia udziału w seminarium tematycznym pt. „Edukacja jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”, które odbędzie się 22 listopada 2010 roku (poniedziałek), w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28. Spotkanie rozpoczni ...

Trzecie spotkanie Innowacje 2010 w Niemczech

Trzecie spotkanie europejskie "Innowacje 2010" 11 – 17 października 2010 - Schwedt – Berlin Innowacje społeczno – wychowawcze, wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce: beneficjenci, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań na drodze dialogu. Z okazji Europ ...

Plakat_innov2010_ParyzWeb

Drugie spotkanie europejskie – Innowacje 2010 we Francji

Drugie spotkanie europejskie 27.03.2010 - 02.04.2010, Nanterre, Paryż, Mery sur Oise Europejski projekt Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Niemczech, Belgii, Francji i Polsce: beneficjenci, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań na drodze dialogu Z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym Eurocef (Fr ...

Seminarium: Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice – Warszawa 23-24 listopada 2009

Z okazji 60. urodzin Rady Europy oraz UE Europejskiego Roku Innowacji i Kreatywności, organizacje pozarządowe z Polski (ATD Czwarty Świat Polska), Francji (Eurocef), Niemiec (Haus Neudorf) organizują europejskie seminarium: Zagrożone dzieci, zagrożeni rodzice: Innowacyjne perspektywy w pracy społeczno-wychowawczej w Polsce, Niemczech, Belgii i Francji. Jak osiągnąć sukces w pracy społeczno-wycho ...

-

Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w poszukiwaniu dialogu (2009-2011)

Europejski Projekt 2009-2011: Klienci służb społecznych, wolontariusze, pracownicy socjalni i studenci nauk społecznych w poszukiwaniu dialogu: Innowacje społeczno-wychowawcze,wspieranie rodzicielstwa i walka z wykluczeniem: perspektywy w Polsce, Belgii, Francji i Niemczech. Głównym tematem tego projektu jest innowacyjna praktyka zawodowa w dziedzinie społeczno-wychowawczej, innowacyjne ...