W stronę zrównoważonego rozwoju, który nie pozostawia nikogo w tyle: wyzwanie dla agendy rozwoju po 2015 roku

Seminarium “W kierunku zrównoważonego rozwoju, który nie pozostawia nikogo w tyle” zgromadzi przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problemem biedy i walki o społeczne prawa człowieka oraz ludzi, którzy z uwagi na swoje doświadczenia życiowe stanowią źródło wiedzy na temat dostępu i funkcjonowania tych praw (80 ludzi z Belgii, Francji, Polski, Hiszpanii i kilku innych krajów Poł ...

Międzynarodowy Dzień Solidarności 20 grudnia 2012

Z okazji obchodzonego 20 grudnia Międzynarodowego Dnia Solidarności, ATD Polska publikuje małą broszurę pod tytułem: „Dialog społeczny przeciwko skrajnemu ubóstwu - Notes z podróży”. Broszura jest krótkim raportem z wizyty studyjnej do Francji w czerwcu 2012. Uczestnikami byli eksperci zaangażowani w ten wyjazd, którzy zmagali się z doświadczeniem skrajnego ubóstwa. Polska grupa odkryła cztery sp ...

logo_1-2

„Dialog społeczny przeciwko skrajnemu ubóstwu – Notes z podróży”

"Było nas dwudziestu Polaków i jeden Francuz. Wielu z nas po raz pierwszy przekraczało granice państwa. Odkryliśmy formy dialogu, które przyznają miejsce i dają głos osobom żyjącym w ubóstwie i wykluczeniu. Wszystkie te formy wymagają czasu, aby wzajemnie się zrozumieć i zmienić stan rzeczy. Do tego potrzebna jest motywacja..." Mamy nadzieję, że broszura  „Dialog społeczny przeciwko skrajnemu ub ...

Presse-papiers-1-37

,,Wszyscy obywatele za Europą aktywnie przeciwdziałającą ubóstwu” – raport

XII Europejski Uniwersytet Obywatelski Czwartego Świata został zorganizowany przez Międzynarodowy Ruch ATD i Komitet Ekonomiczno-Społeczny 5 marca 2012 w Brukseli. Spotkanie odbyło się w kontekście poważnego kryzysu dotykającego Europę. Działania podjęte w ramach walki z kryzysem i ubóstwem mają charakter zachowawczy i często pogłębiają nierówności w dostępie do przysługujących obywatelom praw. ...

XI Spotkanie Osób Doświadczających Ubóstwa, 10-11 maja 2012, Bruksela

W dniach 10-11 maja 2012 w Brukseli odbędzie się 11-ste Spotkanie Osób Doświadczających Ubóstwa tym razem organizowane pod auspicjami duńskiej prezydencji w UE. Tematem tegorocznego spotkania będzie "Bezdomność i prawo do mieszkalnictwa w kontekście kryzysu". Na spotkaniu obecnych będzie ponad 150 delegatów (osób doświadczających ubóstwa i/lub bezdomności) z 30 krajów. Polskę reprezentować będzi ...

Presse-papiers-2-3

Europejski Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat

Europejski Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat „Wszyscy obywatele za Europą aktywnie działającą przeciw ubóstwu”   Zorganizowany przez Ruch ATD Czwarty Świat i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) Poniedziałek, 5 marca 2012, w godzinach od 9.30 do 17.00 w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym   Europejski Uniwersytet Obywatelski Czwarty Świat jest czasem dialo ...

Presse-papiers-2-2

Zaproszenie na Europejski Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat, 5 marca 2012, Bruksela

5 marca 2012r. w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w Belgii odbędzie się Europejski Uniwersytet Powszechny Czwarty Świat (European Fourth World People’s University), w którym uczestniczyć będzie również polska delegacja ATD (All Together for Dignity). Europejski Uniwersytet Powszechny jest otwartą przestrzenią do dyskusji oraz refleksji z ludźmi i o ludziach żyjących w ubó ...

-

Proszę, nie pomagaj mi… Służby społeczne wobec nakazu świadczenia pomocy

Szkolenie po projektu "Innov 2010": Optymalizacja działań w sytuacji pomocy narzuconej „Co zrobić, aby klient chciał naszej pomocy ?” Pracownicy socjalni bardzo często spotykają się z klientami, którzy przychodzą do ich instytucji skierowani po pomoc ze strony sędziego, kuratora, nauczyciela lub innej instytucji posiadającej nad klientem władzę. Dodatkowo, sytuacja społeczno-ekonomiczna klienta ...